CBD

CBD – מה הוא ומה הם היתרונות הרפואיים שלו?


CBD (קנאבידיול) הוא החומר הפעיל השני בחשיבותו הרפואית בצמח הקנאביס, ובניגוד ל-THC – הוא אינו גורם לשינוי תודעתי ('סטלה').

CBD – היסטוריה

ב-1963 פרסם פרופסור רפאל משולם את המבנה הסטריאוכימי של CBD, אותו זיהה כמרכיב מרכזי נוסף של צמח הקנאביס. לקנבינואיד לא מיוחסת כלל השפעה פסיכואקטיבית והוא נחשב למרכיב הא-פסיכוטי המרכזי בצמח הקנאביס. תחום הפעילות המיוחס לו כולל פעילות נוגדת דלקת, נוגדת רעד, נוגדת חמצון, נוגדת פעילות פסיכואקטיבית (ובכך מנטרל/מפחית את ההשפעה הפסיכואקטיבית של (THC), פעילות נוירופרוטקטיבית ופעילות נוגדת חרדה.

CBD -השפעות רפואיות

צמח הקנאביס מכיל כ-113 קנבינואידים שונים, אך עד תחילת שנות ה-2000 המחקר התמקד כמעט באופן בלעדי ב-THC, ובשנות ה-2000, עם גילוי היתרונות הרפואיים העצומים שלו בעיקר עבור חולי אפילפסיה, החל מחקר מעמיק גם על CBD, כאשר בימים אלו המחקר בתחום מתמקד בחקר שלו אף יותר מבמחקר על THC. יעילותו הקלינית הוכחה בעיקר בטיפול במקרי אפילפסיה קשים שלא הגיבו לטיפול קונבנציונאלי, והעובדה שהוא אינו 'ממסטל' בניגוד לקנאביס 'רגיל' ותרופות מרשם מאפשרת לטפל באמצעותו ללא חשש בתינוקות, ילדים או קשישים.

אינטרקציה עם THC

ערך מלא: THC – מה הוא ומה הם היתרונות הרפואיים שלו?

CBD הוכח כבעל חשיבות קריטית במניעת תופעות הלוואי של השימוש ב-THC אשר עשויות לכלול חרדה ופסיכוזה, שכן הוא מהווה חומר אנטי-חרדתי ואנטי-פסיכוטי עוצמתי במיוחד. אכן, נראה שבטבע, הוא נמצא בצמח מסיבה חשובה – הוא בעצם בולם (או לפחות מצמצם) את הסכנות האפשריות שנשקפות משימוש מוגזם ב-THC.

צפו:

הדגמה חיה (על כתבת חדשות בריטית של) של ההשפעות של צריכת THC טהור מול ההשפעות של צריכת THC עם CBD: