PTSD

קנאביס רפואי לטיפול בפוסט טראומה (PTSD)


PTSD (הפרעה פוסט-טראומתית) היא אחת nהמחלות הנפוצות שמטופלות בקנאביס רפואי בעולם. קנאביס, ובייחוד THC, הוכחו מחקרית וקלינית כבעלי יכולת ייחודית לנטרל את חלומות הזוועה ושאר הסימפטומים של ההפרעה. ביוני 2014 אישר משרד הבריאות בישראל את הטיפול בקנאביס רפואי לחולי PTSD.

PTSD – רקע

הפרעת דחק פוסט טראומטית יכולה להשפיע על כל מי שחווה אירוע טראומטי. ההפרעה מאופיינת בהתפתחותם של סימפטומים מסוימים לאחר חשיפה לאירוע טראומטי של לחץ קיצוני. האירוע בדרך כלל מערב חוויות אישיות של מוות ממשי או איום לרצח, פגיעה חמורה או פציעה של אדם אחר, שהוא לעתים קרובות בן משפחה או חבר קרוב.
למרות שרוב האנשים חושבים על הלם קרב בהקשר של פוסט-טראומה, הרוב המכריע של הסובלים מההפרעה אינם יוצאי צבאי.חוץ מנפגעים צבאיים, אלא אנשים שהיו עדים לאירועים טראומתיים אחרים כמו התעללות פיזית או מינית, תאונות דרכים, אסונות טבע ואלימות במשפחה.

PTSD

טיפול בקנאביס רפואי לחולי PTSD בישראל

בתחילת מאי 2014 התפרסם בכתב העת לסמים פסיכואקטיביים מחקר שמצא כי הטיפול בפוסט-טראומה בעזרת קנאביס הוביל לירידה של 75% בסימפטומים שמקושרים עם התסמונת בקרב הנבדקים.1. ביוני 2014 פורסם מחקר ישראלי של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה בכתב העת "נוירפסיכופרמקולוגיה", אשר מצא כי הטיפול בקנאביס יכול למנוע נזקים ותופעות לוואי הנגרמים עקב תסמונת PTSD ואף למנוע לחלוטין את התפתחות התסמונת אם ניתן מיד לאחר האירוע הטראומתי2.

באותו חודש אישר משרד הבריאות את צירופה של התסמונת לרשימת המחלות המזכות ברשיון קנאביס רפואי. עבור חולים שעומדים בקריטריונים הבאים:
* מיצוי טיפול תרופתי ופסיכולוגי.
* עבר נפשי ופלילי נקי.
* רקע פוסט טראומתי של 3 שנים ומעלה והגדרת נכות של 30% אחוז לפחות.

קראו עוד: למי מגיע קנאביס רפואי – רשימת ההתוויות המלאה של משרד הבריאות לקנאביס רפואי

במקביל דווח כי משרד הבריאות יחדול מלהכריח מטופלים להשתמש בשמן קנאביס מהול כפי שעשה עד כה ויתיר לכל חולה לבחור את הטיפול המועדף עליו. בנוסף מתירים במשרד הבריאות את הרסן מחידושי הרשיונות וחוזרים לאשר רשיונות בתוקף של שנה לפחות, ולא של חצי שנה מקסימום כפי שהיה נהוג בשנים האחרונות.


מקורות

  1. PTSD Symptom Reports of Patients Evaluated for the New Mexico Medical Cannabis Program.
    (Journal of Psychoactive Drugs, 2014)
  2. Cannabinoids prevent the effects of a footshock followed by situational reminders on emotional processing.
    {Department of Psychology, University of Haifa,2014)